NRGi

Veksø A/S

Cyklisttællere

Cyklen er et sundt og bæredygtigt transportmiddel, som bidrager til at mindske trængsel.

Flere danske byer har derfor opstillet cyklisttællere eller cykelbarometre på centrale steder, der tæller hvor mange cyklister, der passerer hver dag og i løbet af et år.
 
Formålet med cyklisttællerne er dobbelt – de er et klart signal til borgerne om, at cyklisterne tæller - samtidig med, at cyklisterne rent faktisk bliver talt!

På denne hjemmeside kan kommunale trafikplanlæggere og borgerne i de kommuner, der har cyklisttællere opstillet, følge med i hvor mange cyklister, der passerer tællerne hver dag og i løbet af året.